Naujienos

Header 2 tituline

Stojančius po 10 ir 12 klasių kviečiame mokytis šių specialybių:
 
 
Nemokamas mokslas ir profesija - vos per 1 metus!

Transporto ir verslo skyrius

Edukacinė išvyka į VGTU Biomechanikos inžinerijos katedrą

Š. m. kovo 21 d. Vilniaus technologijų mokymo centro informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokoje VGTU Biomechanikos inžinerijos katedroje apie mechanikos dėsnių taikymą atramos judėjimo sistemoje ir susipažino su studijų galimybėmis, sąlygomis, įsidarbinimu baigus studijas.
Sparčiai tobulėjančios technologijos kasdien keičia žmogaus gyvenimą. Šiuolaikinė medicininė ir reabilitacinė technika jau padeda maksimaliai atkurti žmogaus organizmo funkcijas ir neįgaliesiems integruotis į visuomenę. Tokia technika plačiai naudojama gydymo, terapijos ir reabilitacijos centruose, o ją projektuoja ir kuria biomechanikos inžinieriai.

 

Katedros profilis rengti kvalifikuotus specialistus medicinos, reabilitacinės, kompensacinės technikos, protezų ir ortezų projektavimo, gamybos ir eksploatacijos bei neįgaliųjų žmonių integravimo į visuomenę problemų sprendimui. Rengiami specialistai nagrinėja žmogaus ir jo organų judesių kinematiką, kinetiką ir dinamiką, jų parametrų įvertinimo metodus, matavimo ir duomenų apdorojimo techniką, susipažista su omplantų medžiagomis, jų taikymu, su naujausiais gydomosios terapijos metodais ir techninėmis priemonėmis. Jie supažindinami su žmogaus anatomija, fiziologija, elektromagnetiniais procesais ir biolaukais žmogaus organizme. Katedra ruošdama specialistus glaudžiai bendradarbiauja su medikais-anatomais, chirurgais ir reabilitologais. Biomechanikos inžinieriai taip pat projektuoja ir kuria reabilitacinę techniką, pavyzdžiui, neįgaliųjų vežimėlius, neįgaliesiems ar ligoniams reikalingų įvairių funkcijų turinčias lovas. Jie moka pritaikyti būstą neįgaliajam. Drauge jie ir gydytojų ar kineziterapeutų pagalbininkai, reabilitacijoje ar treniruotėje suteikiantys biomechaninės informacijos apie žmogaus atliekamus judesius, gebantys parinkti ir pagaminti tinkamas ortopedines technikos priemones. Biomechanikai taip pat kuria ir išmaniuosius bioninius protezus ar kitokias dėvimąsias technologijas.

Bendrojo ugdymo dalykų metodinė grupė