Suvirintojas

Suvirintojas

Suvirintojas

Suvirintojas

Mokytis priimami baigę 10 klasių. Mokslas trunka 3 metus, kartu mokomasi 11-12 klasėse ir įgyjamas vidurinis išsilavinimas.

Būsimi gebėjimai. Specialistas gebės suvirinti ir pjauti konstrukcijas iš juodųjų ir spalvotųjų metalų, tinkamai paruošti metalo paviršių ir suvirinti siūles, išmanys dujinio ir suvirinimo elektra įrengimus, technologijas bei medžiagas, mokės nustatyti suvirinimo siūlės kokybę ir ištaisys defektus.

Karjera. Įgiję kvalifikaciją suvirintojai gali įsidarbinti statybinio, metalo apdirbimo profilio organizacijose, įmonėse ir dirbti individualiai. Baigus suvirintojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinerijos ir inžinerinių profesijų studijų krypties programas.

 

Mokomieji dalykai. Besimokantieji po 10 klasių kartu su profesijos dalykais mokosi ir pagal 11-12 vidurinio ugdymo programą. Baigiant mokymo programą praktikai įmonėje skiriama 15 sav.

 

Specialybės dalykai Bendrakultūriniai dalykai
Rankinio lankinio suvirinimo technologija Kūno kultūra
Medžiagų mokslas  Estetika
Techninė braižyba Civilinė sauga
Pusautomatinio suvirinimo įrengimai ir technologija Ekonomikos ir verslo pagrindai
Suvirinimo volframiniu elektronu įrengimai ir technologija Darbuotojų sauga ir sveikata
Rankinio lankinio suvirinimo įrengimai  Lietuvių  kalbos kultūra ir specialybės kalba
Šaltkalvystė ir techniniai matavimai  
Dujinio suvirinimo įrengimai ir technologija  
Suvirinimo defektai ir deformacijos  
Pjovimo įrenginiai ir technologija  
Juodųjų ir spalvotojų metalų suvirinimo technologija  
Elektrotechnika  

 

 

Priėmimas vykdomas Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyriuje nuo gegužės 18 d. iki rugsėjo 1 d. su galimybe pratęsti priėmimą, jei lieka laisvų vietų. Priėmimo komisijos kontaktus ir kitą reikalingą informaciją rasite (čia)

Registracija internetu